Zateplenie strechy

Prečo je zateplenie strechy vždy vynikajúcou voľbou

Zateplenie strechy realizujeme dôsledne a efektívne – s dôrazom na maximálne izolačné vlastnosti. Moderná izolácia vyplní celý jej priestor, čím vytvorí dokonalú bariéru voči tepelným únikom. Postaráme sa aj o vašu plochú strechu.

Zateplenie strechy zvýši komfort bývania

Dbáme na to, aby tepelnoizolačná vrstva na vašej streche bola dokonale chránená proti kondenzačnej vlhkosti (vzniká pri prenikaní teplého vzduchu z interiéru) i zatekaniu dažďovej vody alebo topiaceho sa snehu.

Uvedomujeme si, že každá strecha sa nachádza v inom prostredí, vplývajú na ňu rozličné klimatické podmienky a priestor pod ňou má odlišné využitie. Aj tieto faktory zohľadňujeme pri voľbe vhodného zateplenia, typu a hrúbky izolácie, jej spôsobu uloženia atď. Zateplenie strechy nielenže eliminuje zbytočné úniky tepla (čím prispieva k úspore energií), ale zároveň je perfektnou ochranou voči hluku. Taktiež je účinnou ochranou aj proti vlhkosti a výskytu nepríjemných plesní. Nehovoriac o rýchlej návratnosti vložených financií. Niet pochýb o tom, že zateplenie a rekonštrukcia strechy zvýši komfort bývania a predĺži životnosť domu.