HYDROIZOLÁCIE
NOVÉ TECHNOLÓGIE
KVALITNÉ MATERIÁLY

STRECHYKOM s.r.o.

Predmetom činnosti STRECHYKOM s.r.o. sú hydroizolácie stavieb proti tlakovej vode, vlhkosti, prenikaniu radónu z podložia, hydroizolácie striech aj so zateplením, izolácie bazénov, okrasných jazier, montáž klampiarskych prvkov KJG zvody a žľaby. Ročný objem prác predstavuje cca 30 000 m² izolácií.

U svojich klientov, ale aj u odbornej verejnosti, si stále udržiava dobré meno vďaka kvalite vykonaných prác, uplatňovania nových technológií a používaním kvalitných materiálov.

PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

HYDROIZOLÁCIA
STAVIEB

 • PROTI VLHKOSTI A TLAKOVEJ VODE
 • PROTI PRENIKANIU RADÓNU Z PODLOŽIA
 • PROTI ROPNÝM PRODUKTOM

IZOLÁCIA
PLOCHEJ STRECHY

 • HYDROIZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH
 • HYDROIZOLÁCIE ZELENÝCH STRIECH
 • IZOLÁCIE ÚČELOVÝCH STRIECH

ZATEPLENIE
STRECHY

 • TEPELNÁ IZOLÁCIA OBYTNÝCH PODKROVÍ
 • TEPELNÁ IZOLÁCIA PLOCHÝCH STRIECH
 • TEPELNÁ IZOLÁCIA ÚČELOVÝCH STAVIEB

REKONŠTRUKCIA
STRECHY

 • VÝMENA NOSNÝCH PRVKOV STRECHY
 • VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY
 • RENOVÁCIA IZOLÁCIÍ STRECHY

OPRAVA
PLOCHÝCH STRIECH

 • OPRAVA POŠKODENEJ HYDROIZOLÁCIE
 • OBNOVA, VÝMENA STREŠNÉHO PLÁŠŤA
 • VÝMENA, ČISTENIE STREŠNÝCH ZVODOV

MONTÁŽ KLAMPIARSKYCH
PRVKOV

 • KJG ODKVAPOVÉ ZVODY A ŽĽABY
 • KJG STREŠNÉ DOPLNKY
 • VÝROBA ATYP KLAMPIARSKYCH PRVKOV

IZOLÁCIA
BAZÉNOV

IZOLÁCIA OKRASNÝCH
JAZIEROK