O firme STRECHYKOM s.r.o.

História firmy

Počiatky firmy STRECHYKOM s.r.o. siahajú do roku 1992, keď ešte ako firma LUTEX, zaoberajúca sa stavebnou činnosťou v oblasti hydroizolácii, úspešne fungovala nepretržite na Slovenskom stavebnom trhu až do roku 2011, keď sa v dôsledku zvyšovania objemu realizovaných prác pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

U svojich klientov, ale aj u odbornej verejnosti, si stále udržiava dobré meno vďaka kvalie vykonaných prác, uplatňovania nových technológií a používaním kvalitných materiálov.

Predmetom činnosti firmy sú hydroizolácie stavieb proti tlakovej vode, vlhkosti, prenikaniu radónu z podložia, hydroizolácie striech aj so zateplením, izolácie bazénov, okrasných jazier, montáž klampiarskych prvkov KJG zvody a žľaby. Ročný objem prác predstavuje cca 30 000 m² izolácií. Spoločnosť STRECHYKOM s.r.o. je progresívna spoločnosť so schopnosťou prispôsobovať sa súčasným požiadavkám stavebného trhu pri dodržaní maximálnych požiadaviek na kvalitu a efektívnosť realizovaných zákaziek.

Naši zamestnanci pravidelne absolvujú školenia na aplikáciu hydroizolačných systémov a nových technológií, či materiálov. Vlastníme licencie na montáže hydroizolačných systémov od popredných výrobcov ako je Sika, Fatrafol, Icopal, Bauder, Protan, Elbe secur ….