SLUŽBY STRECHYKOM s.r.o.

Od projektu až po realizáciu

Naši zamestnanci pravidelne absolvujú školenia na aplikáciu hydroizolačných systémov a nových technológií, či materiálov. Vlastníme licencie na montáže hydroizolačných systémov od popredných výrobcov ako je Sika, Fatrafol, Icopal, Bauder, Protan, Elbe secur a iných.

PONUKA NAŠICH SLUŽIEB

HYDROIZOLÁCIA
STAVIEB

 • PROTI VLHKOSTI A TLAKOVEJ VODE
 • PROTI PRENIKANIU RADÓNU Z PODLOŽIA
 • PROTI ROPNÝM PRODUKTOM

IZOLÁCIA
PLOCHEJ STRECHY

 • HYDROIZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH
 • HYDROIZOLÁCIE ZELENÝCH STRIECH
 • IZOLÁCIE ÚČELOVÝCH STRIECH

ZATEPLENIE
STRECHY

 • TEPELNÁ IZOLÁCIA OBYTNÝCH PODKROVÍ
 • TEPELNÁ IZOLÁCIA PLOCHÝCH STRIECH
 • TEPELNÁ IZOLÁCIA ÚČELOVÝCH STAVIEB

REKONŠTRUKCIA
STRECHY

 • VÝMENA NOSNÝCH PRVKOV STRECHY
 • VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY
 • RENOVÁCIA IZOLÁCIÍ STRECHY

OPRAVA
PLOCHÝCH STRIECH

 • OPRAVA POŠKODENEJ HYDROIZOLÁCIE
 • OBNOVA, VÝMENA STREŠNÉHO PLÁŠŤA
 • VÝMENA, ČISTENIE STREŠNÝCH ZVODOV

MONTÁŽ KLAMPIARSKYCH
PRVKOV

 • KJG ODKVAPOVÉ ZVODY A ŽĽABY
 • KJG STREŠNÉ DOPLNKY
 • VÝROBA ATYP KLAMPIARSKYCH PRVKOV

IZOLÁCIA
BAZÉNOV

IZOLÁCIA OKRASNÝCH
JAZIEROK