MONTÁŽ KLAMPIARSKYCH PRVKOV

Neoddeliteľnou súčasťou plochých striech sú klampiarske prvky: okapy, rýnhaky, žľaby, zvody, prestupy, výlezy, atikové plechya pod.

Strechy od nás sú realizované na komplet, so všetkým čo strecha vyžaduje.